Bijenwaskwaliteit

In het kader van het QualiWax-project dat de ULiège met de steun van het Waals Gewest en in samenwerking met de UGent uitvoert, willen wij duurzame oplossingen voorstellen om de kwaliteit van bijenwas te verbeteren.

Het doel van deze vragenlijst is een beter inzicht te krijgen in het beeld dat imkers hebben van bijenwas, de kwaliteit ervan, de aankoop, het gebruik en het recycleren.

Alle verzamelde gegevens zijn anoniem, het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 3 minuten.

Wij danken u voor uw hulp en expertise in de bijenteelt.


LimeSurvey is Free software
Donate