Algemene enquête ter attentie van de Belgische en Nederlandse duivenliefhebbers

Vragenlijst opgesteld in het kader van het project "welzijn van postduiven"

Op initiatief van mevrouw Céline Tellier, minister bevoegd voor dierenwelzijn, voert de Universiteit van Luik (België) een studie uit over het welzijn van duiven tijdens wedstrijden. In het kader van deze onderzoeksovereenkomst, gesubsidieerd door het Waalse Gewest, is de medewerking van Belgische en buitenlandse duivenliefhebbers wenselijk.   
Wij vragen uw medewerking bij het beantwoorden van een algemene vragenlijst om informatie te verzamelen over uw duiven en uw duivensport.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!