HBM survey - Netherlands

Perceptie onderzoek op bioveiligheid

Deze vragenlijst is gelanceerd door de universiteiten van Luik en Gent en de Gezondheidsdienst voor dieren,  in het kader van een onderzoeksproject gericht op:
- Het analyseren van de redenen die leiden tot het nemen (of niet nemen) van de maatregelen van bestrijding en preventie van besmettelijke ziekten door de veehouders.
- Te bepalen welke maatregelen inzake preventie en bestrijding van besmettelijke ziekten, beschouwd worden als de meest efficiënte.

Deze vragenlijst is anoniem en duurt maximum 15 minuten. U kan de vragenlijst opslaan om hem later verder in te vullen indien u dit wenst.

Er zijn 66 vragen in deze enquête.

Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De gegevens die worden vastgelegd over de enquête die u heeft ingevuld bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd. Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.